PLASKE

Наші переваги

Ми позиціонуємо себе як Організація, яка піклується про перевезення вантажів, пропонуючи індивідуальні рішення і використовуючи принципи
«Єдиного вікна» та мультимодальності
Просто
Прості та зрозумілі взаємовідносини з клієнтами. Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Зручно
Зручне використання характеру
і доступність продукції. Обслуговування 24/7
Прозоро
Отримання Споживачем оперативних звітів про стан своїх запитів, замовлень і взаєморозрахунків
Безпечно
Безпечність виробництва і використання продукції забезпечується функціонування Системи управління Організації
Наші переваги
Ми позиціонуємо себе як Організація, яка піклується про перевезення вантажів, пропонуючи індивідуальні рішення і використовуючи принципи
«Єдиного окна» та мультимодальності
Просто
Прості та зрозумілі взаємовідносини з клієнтами. Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Зручно
Зручне використання характеру
і доступність продукції. Обслуговування 24/7
Прозоро
Отримання Споживачем оперативних звітів про стан своїх запитів, замовлень і взаєморозрахунків
Безпечно
Безпечність виробництва і використання продукції забезпечується функціонування Системи управління Організації
Слоган "Енергія руху"
Енергія - Єдина міра різноманітних форм руху матерії і міра переходу руху матерії
из одних форм в другие
РУХ - Незмінна зміна положення в просторі і часі

Філософія Організації

Існує закон, що управляє всіма явищами природи, всім, що було відомо до сих пір. Винятків з цього закону не існує; цей закон абсолютно точний. Назва його — збереження енергії. Він заключається в тому, що сумарна енергія замкненої системи не змінюється в часі. Уявлення про енергію, про рух і взаємодію найдрібніших частинок в природі – атомів і молекул, дозволяє наочно побачити организацію процесів в АТ «ПЛАСКЕ».

Виконуючи свою діяльність у мінливому і хаотичному середовищі, ми використовуємо енергію хаотичного руху, перетворюючи її та впорядковуючи, тим самим встановлюючи рівновагу в системі.

Наша Організация передбачає розвиток галузей і спрямовує енергію для досягнення уникальных за значенням результатів, тим самим сприяючи глобальним змінам рынку продукції і послуг і формуючи майбутній успіх.

Гнучка структура
Структура Організації представлена різними рівнями і динамічними комбінаціями, пов'язаними між собою елементами і є найкращим середовищем для трансформації безладу в енергію руху.

Структура може бути розділена на кілька рівнів за наступними принципами:

 1. За географічним принципом, за яким знак для товарів (послуг) Організації представлений на міжнародному ринку в різних державах і містах. Цей принцип визначає стабільність представлених організацій, подібно до побудови статичних формоутворень.
 2. За принципом организації основних направлень діяльності, що є основними елементами структури.
 3. За принципом застосування циклу життєдіяльності з урахуванням процесово-проектного підходу до управління діяльністью Організації.
Соціальна відповідальність
В процесі своєї діяльності Організація, завдяки постійному діалогу із Зацікавленими сторонами і орієнтуючись на принципи соціальної відповідальності, Цілі сталого розвитку ООН, 10 принципов Глобального договора ООН, рекомендації ISO 26000, вимоги ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, враховує можливий вплив прийнятих рішень, визначає і підтримує баланс интересів Зацікавлених сторін, Споживачів і суспільства в цілому.

Принципи соціальної відповідальності АТ «ПЛАСКЕ», опубліковані в Політиці Організації, реалізуються шляхом впровадження в життя спільних соціальних проектів з найбільш важливими Заинтересованными сторонами. Для обліку і контролю над своєю діятельністю в інтересах суспільства і піклуючись про навколишнє середовище, на етапах анализу і оцінки завдяки внутрішній експертизі ми визначили найбільш важливі групи Зацікавлених сторін.
Як ми працюємо
АТ "ПЛАСКЕ" забезпечує організацію доставки вантажів «від дверей до дверей»
і дотримуючись умов безпеки ланцюгів постачань
1.
ЗАПИТ
Обробляємо ваш запит і пропонуємо оптимальне рішення
2.
ЗАМОВЛЕННЯ
Формуємо замовлення, підписуємо документи і проводимо попередні взаєморахунки
3.
ВИКОНАННЯ
Організовуємо перевезення вантажу в рамках домовленостей, у відповідності з правилами і з урахуванням усіх вимог. Постійно комунікуємо з клієнтом
4.
ЗАВЕРШЕННЯ
Перевіряємо на виконання виповнене замовлення, оформлюємо документи і проводимо підсумкові взаєморозрахунки
Наші досягнення
1
Нагорода "Лідер Року 2018"
Перемога в Національному конкурсі бізнес-рейтингу
2
Перемога на конкурсі
"Партнерство заради сталого розвитку 2018"
АТ «ПЛАСКЕ» перемогла
і отримала нагороду за проект «Єдине вікно – локальне рішення»
Публикація Глобального договору ООН в Україні
3
EFQM
Індекс глобальної довершеності
2018
В 2018 році АТ "ПЛАСКЕ" потрапила в Індекс Глобальної Довершеності по Європейскій Моделі Вдосконалення EFQM
Веб-сторінка
4
EFQM Сертификат 4*
2017
В 2017 році АО «ПЛАСКЕ» пройшла незалежну експертну оцінку життєдіяльності по Моделі ділової довершеності EFQM, і отримала сертифікат на рівні «чотирьох зірок»
Публикація EFQM
5
Визнання бізнес-кейсу в конкурсі BestinCSR Project
2016
Бізнес-кейс «Успіх впровадження нових інструментів управління» визнаний в проекті "Bestin in CSR".
Публикація журналу "Сталий бізнес"
6
EFQM Сертификат 5*
2015
В 2015 році АТ «ПЛАСКЕ» отримала нагороду і сертифікат EFQM 5* по результатам участі в 11 Міжнародному Турнірі з якості серед країн Центральної і Східної Європи
Публикація EFQM
7
Национальний конкурс якості
2013
АТ «ПЛАСКЕ» стала лауреатом 18 Національного конкурсу якості, організованим Українською Асоціацією Довершеності і Якості
Детальніше
Участь в асоциаціях і об'єднаннях
Деловая активність
АТ «ПЛАСКЕ» приймає активну участь в роботе ряду національних і міжнародних организацій, таких як FIATA (Міжнародна федерація асоціацій експедиторів), UIC (Міжнародний союз залізниць), ОСЗ (Організація співробітництва залізниць), ЕВА (Европейська Бізнес Асоціація), УНК МТП (Український національний комітет Міжнародної торгової палати), АСОЦІАЦІЯ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС», АМБУ (Асоціація митних брокерів України), УАВЯ (Українська асоціація вдосконалення і якості), ОРТПП (Одеська регіональна торгово-промислова палата), Асоціація «Портове співтовариство». Участь в асоциаціях і об'єднаннях реалізується шляхом участі в заходах, присвячених рішенню проблемних питань в сфері спрощення процедур торгівлі, розвитку ефективних і безпечних ціпей поставок, а також логістичним рішенням, що дозволяє сприяти задачам по побудові відкритого суспільства і реалізовувати задачі в рамках глобального партнерства.

АТ «ПЛАСКЕ», як приєднане підприємство Организації співробітництва залізних доріг приймає активну участь в діяльності ОСЗ, зокрема в роботі Комісії ОСЗ з транспортного права, Комисії ОСЗ з вантажних перевезень, а також Тимчасової робочої групи з питань професіойної підготовки галузі залізничних перевезень, що дає можливість колективу нашої организації приймати безпосередню участь в формуванні транспортної стратегії залізних шляхів учасниць ОСЗ, а також отримувати знання в галузі залізничних перевезень.

При безпосередній участі АТ «ПЛАСКЕ» розпочато співробітництво в рамках підписаної угоди між ОСЗ і ФІАТА. Так, в 2018 році був організований спільний семінар ОСЗ/ФІАТА в місті Стамбул (ТУРЕЧЧИНА). Розпочатий предметний діалог спеціалістів з питань практичного застосування і спільного використання документів ОСЗ і ФІАТА, а це накладна СМГС, ЦИМ/СМГС і Доручення експедитору, Експедиторський сертифікат транспортування, Експедиторська розписка ФІАТА, Обіговий мультимодальний транспортний коносамент ФІАТА, Складська розписка ФІАТА, Інтермодальне вагове свідоцтво вантажовідправника, декларація відправника про перевозення небезпечних вантажів.
Виконана робота в рамках співробітництва була погоджена Міжнародним Конгресом ФІАТА 2018, як важлива позиція стратегічного плану ФІАТА на майбутні періоди. Важливим етапом роботи ОСЗ стане прийняття Конвенції, що дасть можливість відповісти на головне питання створення «Єдиного транспортного права».
Статуси участі АТ "ПЛАСКЕ" в асоціаціях і об'єднаннях
 • Акредитований вантажний і пасажирський агент IATA (Міжнародна Асоціація Авіаперевізників)
 • Індивідуальний член FIATA (Міжнародна федерація асоціацій експедиторів)
 • Аффілійований член UIC (Міжнародний союз залізниць)
 • Приєднане підприємство ОСЗ (Організація співробітництва залізниць)
 • Ассоциированный член ЕВА(Европейская Бизнес Ассоциация)
 • Дійсний член УНК МТП (Український національний комітет Міжнародної торгової палати)
 • Учасник УКРЗОВНІШТРАНС (Асоціація «Транспортні, експедиторські і логістичні організації в Україні»)
 • Дійсний член АМБУ (Асоціація митних брокерів України)
 • Член УАДЯ (Українска асоціація досконалості і якості)
 • Член ОРТПП (Одеська регіональна торгово-промислова палата)
 • Член Асоціації «Портове співтовариство»
 • Член Асоціації «Туризм Одеси»
Глобальний Договір ООН
Приєднавшись 10 років тому до міжнародної ініціативи, АТ «ПЛАСКЕ» взяла на себе відповідальність за виконання десяти загальноприйнятих принципів в сфері прав людини, трудових відносин, охорони оточуючого середовища і боротьби з корупцією у своїй життєдіяльності. Досвід активної участі в рамках Глобального договору ООН став для нас дійсно цікавим і ефективним співробітництвом, завдяки якому сьогодні на світовому рівні існує розуміння, що основою економічного розвитку держави є ділова людина, яка займається приватною комерційною діяльністю, що дається нелегко у зв'язку з можливими ризиками і реалізацією різноманітних сценаріїв загроз, в тому числе, виникаючих по причині постійного тиску зовнішнього середовища.

Для отримання особистого зиску, окремі підприємці порушують закони і ведуть свої справи по-різному. Глобальний договір ООН є міжнародною платформою, яка об'єднує підприємців, які прагнуть до чистоти ведення справ, намагаються протидіяти незаконній діяльності і проявляють нетерпімость до нечесних учасників ринку. Ми цінимо, що нас віднесли до числа саме таких организацій, і АТ «ПЛАСКЕ» всіляко підтримує і популяризує ці принципи в Україні.

В 2017 році бюро Глобального договору ООН прийняло нові правила участі. Новація заключається у тому, що з 2018 року залишається тільки дві категорії: активні учасники і просто підписанти. Наша Організація прийняла рішення і підтвердила перехід до категорії активних учасників, тим самим плануючи принести користь для суспільства шляхом активної участі в ініціативах Глобального договору ООН. Ми бачимо нашу організацію учасником практичної реалізації задач, визначених 17 Цілями Сталого Розвитку, а саме, в розширенні застосування інструментів протидії корупції.
АТ «ПЛАСКЕ» є учасником 12 міжнародних асоціацій і об'єднань
Соціальне партнерство
АТ «ПЛАСКЕ» на протязі багатьох років системно підтримує соціально-культурне середовище нашого міста Одеси, при цьому направляючи значну частину своїх ресурсів на її підтримку і розвиток.
Ця підтримка виражаєтся в організаційному, технічному і фінансовому співробітництві.
Одеський літературний музей
В результаті нашого співробітництва з Одеським літературним музеєм, одним з ведучих закладів культури нашого міста і області народилися такі спільні проекти, як «Сад скульптур», «Одеський календар», «Літературний фестиваль» і «Музейні ночі». Сад скульптур – це експозиція скульптур під відкритим небом, яка була заснована в 1995 році у дворику Літературного музею і регулярно поповнюється новою скульптурною композицією кожного 1-го квітня - в день традиційно святкуємої в Одесі Юморини. В саду скульптур представлені роботи одеських, українських і зарубежних скульпторів. Кожна скульптура, встановлена в саду, пов'язана з Одесою, одеською і українською літературою, письменниками, що створили неповторний образ Одеси, та їх персонажами. За сімнадцять років, сад став по-справжньому новою пам'яткою нашого міста, куди обов'язково приходять туристи. З відкриття нової скульптури щорічно починається офіційне відкриття одеської Юморини.

Одеський календар - також багаторічний спільний культурно-соціальний проект АТ «ПЛАСКЕ» і Літературного музею, який почав випускатися десять років тому. Щорічно до дня народження міста, 2-го вересня, виходить так називаємий одеський календарь, котрий починається з вересня і відліковує роки Одеси. Кожний календар присвячується історії одній зі старовинних вулиць міста і описує на своїх сторінках історію будинків і знаменитих людей, чиє життя було пов'язане цієї вулиці. До кожного календаря також випускається додаток у вигляді брошури з докладним описом історії кожного будинку та кожного закладу, який коли-небудь розташовувався на цій вулиці. Наукові співробітники музею разом із відомими одеськими краєзнавцями протягом року збирають усі матеріали та готують до видання черговий календар. Календарі давно вже стали предметом колекціонування та привернули до себе увагу громадськості. Обмежений тираж поширюється серед бібліотек, шкіл, музеїв та серед шанувальників Одеси з усього світу.

Також, кілька разів на рік, у літературному музеї, з метою популяризації музею та розвитку культурного рівня населення, зокрема молодого покоління, ми стали спільно організовувати музейні ночі. Ніч у музеї - це тематичні культурні вечори, що проводяться в музеї кілька разів на рік, що збирають до п'яти тисяч людей за одну ніч. Відвідування музейної ночі стало популярним проведенням часу для сучасної молоді, що саме по собі є позитивним моментом у культурному розвитку суспільства.
Всесвітній клуб одеситів
Всесвітній клуб одеситів – це громадська організація, яка представлена в різних країнах і об'єднує одеситів, які, як сказав класик Михайло Жванецький, який був Президентом клубу, розмазані тонким шаром у всьому світі. У клубі збираються одесити, презентуються виставки картин, нові книги та організовуються різноманітні культурні заходи. АТ «ПЛАСКЕ» спільно з клубом одеситів випускає чотири рази на рік літературно-краєзнавчий Одеський альманах «Дерибасівська-Рішельєвська». Це єдине некомерційне видання, в якому можуть друкуватись сучасні письменники та поети, а також публікують свої статті одеські краєзнавці, історики та журналісти. Одеський альманах також колекціонують одесити у різних країнах світу вже протягом дванадцяти років, - це єдине некомерційне літературне видання в Україні, яке мешкає стільки років, завдяки підтримці меценатів та спонсорів та популяризує Одесу. На додаток до альманаху, нами було також розпочато проект «Одеська бібліотека». У рамках цього проекту випускаються книги сучасних письменників та класиків. За рік існування проекту було випущено шість книг Одеських авторів, проект одразу став затребуваним та популярним. АТ «ПЛАСКЕ», спільно зі Всесвітнім клубом одеситів у вересні 2011 року на честь ювілею класика одеської літератури – одесита Ісаака Бабеля, в Одесі було встановлено йому пам'ятник. Пам'ятник споруджувався коштом частково зібрані всенародно протягом кількох років. Наша організація виступила генеральним спонсором встановлення пам'ятника.

АТ «ПЛАСКЕ» надає підтримку сучасних письменників м.Одеси шляхом спільного видання зі Всесвітнім клубом одеситів Одеського Альманаху «Дерибасівська-Ришельєвська», за що було отримано визнання на конкурсі «Краще корпоративне медіа України 2010», ІІІ місце в номінації «Корпоративна книга» . У 2011 р. АТ «ПЛАСКЕ» спільно з партнерами перевидала книгу І. Бабеля «Конармія».
Одеський національний академічний театр опери та балету
З 2010 року АТ «ПЛАСКЕ» є генеральним партнером Одеського театру опери та балету. Театр опери та балету по праву вважається візитною карткою Одеси та входить до п'ятірки найкрасивіших театрів світу. 2007 року театр був знову відкритий після багаторічної реконструкції. Наведений в ідеальний стан пам'ятник архітектури потребував наповнення його таким же якісним та унікальним змістом щодо оперного та балетного репертуару, а також вимагав серйозної маркетингової роботи з просування та популяризації театру. Виступаючи у ролі партнера театру, за два роки нашої співпраці нам вдалося спільно з театром випустити п'ять нових оперних постановок. Дві версії (класичну та сучасну) опери Д. Пуччіні «Турандот», оперу Бородіна «Князь Ігор», оперу В. Моцарта «Дон Жуан» та оперу «Аїда». Нами було також замовлено у провідній дизайн-студії Артемія Лебедєва розробка логотипу та фірмового стилю для театру, завдяки якому вся продукція театру від афіш до брошур та книг стала випускатися також на принципово новому якісному рівні. За рік нами було випущено брошури трьома мовами до всіх репертуарних постановок. За багато років глядач вперше отримав можливість отримати інформацію про театр, про оперні та балетні спектаклі та побачив нові постановки, які не ставилися в одеському театрі вже багато років.

Інші соціальні проекти
Окрім проектів ключових партнерів у сфері культури, нами також підтримується низка заходів та проектів інших організацій. Ми ретельно підходимо до відбору проектів, які, на наш погляд, є важливими та значущими для суспільства. Ми підтримуємо організацію виїзних засідань наукових співробітників бібліотек, яку проводить найбільша бібліотека півдня України – Одеська національна наукова бібліотека. Ми підтримали проведення в Одесі 10-го Джазового фестивалю, видавали книги для одеської Єпархії, надаємо регулярну допомогу благодійним фондам, театрам, музеям, монастирям, лікарням та дитячим будинкам.
Міс Туризм
Чи знаєте Ви… що чоловіки з багатьох країн світу, чи не спеціально приїжджають до Одеси помилуватися нашими дівчатами. Саме це пояснює той факт, що в Одесі проводиться велика кількість престижних конкурсів краси, у тому числі пов'язаних з туризмом.
Так, влітку 2003 року, в Одесі відбувся черговий конкурс – "Miss Tourism International Ukraine Bleak sea – 2003". Конкурс проводився за активної підтримки Одеського міжнародного туристичного агентства та АТ "ПЛАСКЕ" .
У конкурсі взяли участь представниці із 14 країн світу, наприклад, Коста-Ріка, Індія, Молдова, Таджикистан, Литва, Нігерія, Україна. Місцем проведення конкурсу став концертно-виставковий комплекс Одеського морського вокзалу.
Організаторами конкурсу було створено велику культурну програму для учасниць. Дівчата завітали до Києва, провели там фотосесію, були на прийомі у мера Києва Григорія Омельченка. На конкурсі "Міс Туризм International-2003" Україну представляли одразу дві учасниці: це 17-річна одеситка студентка юридичної академії Ірина Стихарна (що представляє південний регіон) та Крістіна Кац-Готліб із Донецька (представниця сходу країни). Почесним гостем конкурсу став представник конкурсу "American Dream" (Багамські острови).
Переможницею "Міс Туризм International 2003р." стала 20-річна росіянка Любов Бабякіна. Першою Віце-міс стала Алана Арруда да Сільва із Бразилії. Другою Віце-міс стала Віолета Шишкова з Литви. І спеціальне звання Міс-туризм "Чорне море" було присуджено Біліані Цвєтковій із Болгарії.
Ще однією масштабною подією для Одеси, у 2003 році, став фінал VIII офіційного регіонального конкурсу "Міс Одеса 2004" - "Міс Україна - Південь 2004" (18.12.03), який також відбувся за активної підтримки офіційного міжнародного партнера конкурсу - організації ПЛАСКО ЗАТ , під егідою міжнародних програм "Міс Європа", "Міс Світу", "Міс Всесвіт".
У цьому конкурсі взяли участь 23 дівчата з Одеси, а також Одеської, Херсонської, Миколаївської областей України. Місцем проведення конкурсу став Одеський російський театр. Надаючи активну підтримку у проведенні конкурсів краси, АТ "ПЛАСКЕ" сподівається на подальший розвиток цього напряму як в Одеському регіоні, так і в Україні загалом.
Книга "Митрополит Агафангел. Подвиг служіння Христу"
Книга "Митрополит Агафангел. Подвиг служіння Христу" написана настоятелькою Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря ігуменією Серафимою. Матеріал для своєї роботи вона збирала протягом кількох років, їздила на батьківщину Владики, відвідувала Вінницьку єпархію, працювала в архіві Української Православної Церкви та Адміністрації Президента України. Неоціненну допомогу у створенні книги надало АТ "ПЛАСКЕ" на чолі з президентом, кавалером ордена князя Володимира Олегом Платоновим. Це не перша книга, видана Одеською єпархією спільно з АТ "ПЛАСКЕ". Раніше побачили світ за допомогою АТ "ПЛАСКЕ" книги про святині Одеського краю, про духовне життя Одещини. До 100-річчя канонізації преподобного Серафима Саровського Київська митрополія УПЦ спільно з АТ "ПЛАСКЕ" випустила книгу "Святий Серафим", до якої увійшли поема Максиміліана Волошина "Святий Серафим", акафісти преподобному Серафиму та іконі Божої. Презентація книги "Митрополит Агафангел. Подвиг служіння Христу" відбулася 1 вересня 2003 р. в Одеській національній науковій бібліотеці під час урочистостей, присвячених 65-річному ювілею митрополита Агафангела. Захід вшанував своєю присутністю Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Володимир, митрополит Київський та всієї України.
Книга "Митрополит Агафангел. Подвиг і служіння Христу" призначена для найширших верств суспільства. У ній у доступній формі розкрито чудовий світ Церкви, світ духовності, втілений у долі архіпастиря Одещини.